Tag archive

Studieliv

Ensomme aftener for hver femte studerende

in Kultur by
billede til ensomhed de studerende i centrum

Studie- og undervisningsmiljøvurderingen blev gennemført i efteråret, og i februar forelå resultaterne. De viste, at selvom langt de fleste studerende generelt er godt tilfredse med deres universitet, føler ca. 20 %  af de studerende sig ensomme. Det er et problem, man fremover vil tage hånd om på SDU.

Skrevet af Charlotte Kusk Clausen

”SU” ”fjumreår” og ”ledighed” er nogle af de ord, man kan møde i en debat om danske studerende. Det er ord, der vidner om, at omdrejningspunktet for disse diskussioner er faglighed frem for fællesskab.

Resultaterne fra Studie- og undervisningsmiljøevalueringen viser dog, at der er alvorligt behov for også at diskutere de studerendes sociale trivsel.  Så selvom man siger, at ”tallene taler for sig selv,” vil jeg alligevel tillade mig at knytte en kommentar fra De studerende i centrum til undersøgelsens resultater.

På en skala fra 0-10 vurderes det overordnede studie- og undervisningsmiljø på SDU til 6,8. Det er en forbedring fra 2010, hvor dommen lød på 6,5.  De studerende på SDU er altså generelt godt tilfredse. Det lyder dog, at de ikke er så glade for mulighederne (eller manglen på samme) for at kunne parkere hverken cykel eller bil, og de er heller ikke vildt imponerede af æstetikken. Med de resultater kunne vi godt klappe hinanden på skuldrene og rose hinanden for karakteren over middel fra de studerende til universitetet. Dog viste undersøgelsen også et langt mere alvorligt problem – nemlig det faktum, at ca. 20 % af de studerende er ensomme.

De ca. 20 % bachelorstuderende, der føler sig ensomme, er fordelt på Naturvidenskabeligt- og Samfundsvidenskabeligt Fakultet, mens de ca. 20 % af kandidatstuderende, der er ensomme, er fordelt på det Samfundsvidenskabelige- Sundhedsvidenskabelige -, Naturvidenskabelige- og Humanistiske Fakultet.

Nye tiltag skal bekæmpe ensomhed

Universitets ansatte har taget undersøgelsens resultater til sig, og de har lavet en handleplan for at rette op på kritikpunkterne fra de studerende. Nye tiltag på universiteterne vil også tage højde for ensomhedsproblematikken, mener Lars Binderup, Prodekan for Uddannelse ved Det Humanistiske Fakultet.

Noget af det, der også gerne skal være med til at forebygge ensomhed for vores studerende i de kommende år, er det øgede timetal på en del af fakultets uddannelser, som skyldes den nye regel om henholdsvis 12  (BA) og 8 (KU) timer om ugen i alle semestre. Vi arbejder på, at de studerende kommer til at tilbringe mere tid på universitetet og kommer til at skulle være mere aktive i undervisningen – sammen med medstuderende og undervisere frem for derhjemme med selvstudier i ensomhed, siger han.

 Ændringen af studiestartsprincipperne

Hos De studerende i centrum har vi også allerede fokus på ensomhedsproblematikken, idet vi arbejder på at ændre studiestartsprincipperne. Studiestarten er et naturligt sted at begynde i kampen mod ensomhed, da det er her, grundlaget for den sociale trivsel lægges. Ambitionen er, at studiestarten både skal indeholde en faglig og social del, som skal kombineres og integreres. Den sociale del har blandt andet fokus på, at ingen arrangementer skal indeholde elementer, der ekskluderer nye studerende og fra- eller afholder dem i at deltage. På den måde får alle studerende rig mulighed for at deltage i aktiviteter i studiestarten uanset økonomiske, etniske, religiøse eller kønsmæssige grunde. Denne principændring betyder blandt andet, at der skal mindre fokus på alkohol. Det betyder ikke, at alkohol skal være forbudt, men det er målet, at det fremover aldrig skal være omdrejningspunktet for sociale aktiviteter, der foregår i uddannelsens regi. Naturligvis er ændringen af studiestartsprincipperne blot en del af løsningen:

– Der gøres meget på de enkelte uddannelser i disse år for at skabe bedre rammer for det sociale og socialt-faglige miljø. Ud over det prioriterede arbejde med studiestarten, er der blandt andet igangsat en del initiativer på de enkelte uddannelser støttet af fakultetets pulje under De studerende i centrum, som fx foredragsforeninger, karrierevejsarrangementer og andre socialt–faglige arrangementer, mønsterbrydernetværk og “studiecaféer” tilføjer Lars Binderup

Lars Binderup mener desuden at de større hold, de kandidatstuderende på humaniora fremover vil møde på 3. semester, vil have positiv indvirkning på de studerendes sociale liv og deres efterfølgende gang på arbejdsmarkedet:

– Fra 2015 vil vi desuden introducere nye obligatoriske tværkurser på 3. semester af kandidatuddannelsen. Her vil de studerende sidde på større hold, end det i dag er tilfældet på mange af vores mindre uddannelser, og blandt andet møde flere studerende fra andre uddannelser og blive sat til at samarbejde med dem. Alt sammen tiltag, der gerne skal flytte studerende fra ensomme selvstudier ind i faglige samarbejdsfællesskaber – noget der i øvrigt også vil berede dem bedre på livet på arbejdsmarkedet

Hos De studerende i centrum håber vi, at næste studie- og undervisningsmiljøevaluering viser en drastisk nedgang i antallet af ensomme studerende. Universitets grå ydremure skal ikke være en afspejling af de studerendes trivsel.

Slut med lyt og lær

in Kultur by
Billede til SLut med lyt og lær

Foreningen de De studerende i Centrum ønsker en mere aktiv og inddragende undervisningsform. Det kræver i mellemtiden en indsats fra begge sider i undervisningslokalet.

Skrevet af Charlotte Kusk Clausen.

Du har sikkert prøvet det: Du godt nok har læst pensum, men du har ikke rigtigt forstået det. Måske fordi du ikke kunne, måske fordi tiden ikke var til det, eller måske bare fordi andre ting lokkede mere end læsningen. Bagefter sidder du til undervisning, hvor der bliver stillet meget få spørgsmål i plenum – og så er pensum allerede glemt, når du sidder på cyklen hjem.

Dette er kendetegnende for den udfordring, der ligger bag den traditionelle undervisningsform. En fremgangsmåde, der bærer mere præg af monolog end dialog, der får Facebook til at friste og forelæseren til at forsvinde. En undervisningsform der er, som den altid har været. Men SDU’s udviklingsprojekt De studerende i centrum vil have undervisere og studerende til at droppe denne form og i stedet få skabt undervisning, som undervisere og studerende får mere gavn og glæde af.

Aktiverende undervisning

Løsningen hedder aktiverende undervisning og aktiv læring. Det betyder – helt enkelt – at du skal til at lave andet end at lytte, og at dine undervisere skal lave andet end at snakke. Det skal de blandt andet, fordi det er bevist, at man som studerende lærer mere, når man selv skal formulere, behandle og tage stilling til tingene, end i de passive situationer som forelæsninger og læsning er. For at dét kan lykkes, skal vi have skabt de rette rammer.

De rette rammer inkluderer blandt andet de rette undervisningsfaciliteter. Faciliteter, som inkluderer tidssvarende teknologi, der kan gøre det mindre tidskrævende for underviseren at aktivere de studerende. En udfordring, der kan løses ved brug af f.eks. Shakespeak og Clickers. Disse teknologier er audience response systems. Det betyder, at underviseren kan stille et spørgsmål i plenum, som de studerende anonymt kan afgive svar til. Svarfordelingen vises i et histogram og kan herved være udgangspunktet for efterfølgende diskussion. Det bliver derved ikke blot tydeligt for underviseren, hvorvidt de studerende har forstået pensum, men er også en oplagt mulighed for, at de studerende kan udrydde tvivl eller eventuelle forståelsesvanskeligheder.

Indsats fra alle parter

Det gælder dog også en mere fleksibel indretning af undervisningslokalerne, som kan indbyde til samarbejde de studerende imellem, og som kan øge mulighederne for diskussioner og samtaler mellem de studerende og underviseren. For dialog er netop et af nøgleordene i aktiv læring. Dette ses også idet der arbejdes for mere feedback til de studerende i forbindelse med prøver, således at den studerende får gode studievaner og tillid til egne evner.

Men de rette rammer er ikke løsningen i sig selv. Undervisere og studerende skal indgå i et læringsfællesskab. Din undervisers rolle i fællesskabet bliver at guide, støtte og udfordre dig i læringen. Af dig som studerende kræver det, at du faktisk deltager i diskussioner eller svarer på de spørgsmål underviseren måtte stille og dermed viser det engagement, der er nødvendigt, for at den aktiverende undervisning og aktive læring kan blive en realitet.

Med aktiv undervisning er SDU ét skridt videre på vejen mod at blive det bedste valg for de studerende.

Studieophold kan være spild

in Kultur by
Foto: http://www.flickr.com/photos/safari_vacation/7599525696/in/photolist-cqwDLh-czxye7-7KTne8-96echH-fEHxfi-fEHznk-fF1cum-b7ntgR-fF1eKU-gfJWZC-87nANu-dNRzGq-dzkRPV-8S7Cs5-e2njKR-86eJWc-hkHRBL-8cA3hC-98tmdx-c8Gbbj-hwf7jm-hweFJG-8ZoZUG-8ZkW3i-8ZkW5g-8ZkWsP-gEjbN3-96m7N7-8ZoZRU-8ZkWac-8iYwXe-aYGojv-96mcfQ-96iazV-9yXUPW-9yXFCq-81yxdT-bRXmXX-7zaxXo/

Undervisningsministeriet vil have flere studerende til at vælge et udlandsophold. Men en undersøgelse fortæller, at du bør tænke dig grundigt om, inden du pakker skolebøgerne ned i rejsetasken.

 Skrevet af Janus Dissing Rathke.

Regeringen vil have hver anden studerende til at vælge et semester i udlandet. Det skulle ifølge undervisningsminiser, Morten Østergaard, give bedre fremtidsmuligheder. Men en rapport, lavet af Akademikernes Centralorganisation (AC) i samarbejde med Rambøll Management Consultin, fortæller, at dette langt fra er tilfældet for alle.

Som et led i internationaliseringsstrategien, vil regeringen have mere end hver anden studerende til at vælge et semester i udlandet. Det er ifølge undervisningsminister, Morten Østergaard, et initiativ, der skal udruste flere studerende med nogle globale kendskaber og kompetencer, som i sidste ende skal komme studerende såvel som danske virksomheder til gode.

Formålet er, at danskerne som nation skal gå globaliseringen i møde og styrke vores indflydelse rent internationalt. Morten Østergaard mener, det vil ske ved at lade flere studerende pakke deres skolebøger i en rejsetaske.

Det skyldes, at den viden, man opbygger i udlandet, skaber grobund for, at man kan tilføre stor værdi til danske virksomheder”, forklarer undervisningsminister i et interview fra Berlingske Tidende.

Alt dette lyder måske som en billet til gode jobmuligheder og en mulighed for rejseoplevelser på statens regning. Men sådan skal billedet ikke tegnes ifølge en rapport fra Akademikernes Centralorganisation.

En undersøgelse af AC’s, som prøver at finde de afgørende faktorer for beskæftigelsen af 3051 kandidatdimmitender, viser, at effekten af et udlandsophold er markant lav. Af den gruppe af dimmitender, som valgte et udlandsophold, er 65 % beskæftigede, mens beskæftigelsen for den gruppe, der ikke valgte et udlandsophold, er på 63 %.

Ikke meningsløst for alle

Et udlandsophold hverken øger eller mindsker ledighedsrisikoen. AC beskriver i den forbindelse, at et udlandsophold altså ikke er anbefalelsesværdigt for alle, hvis man går efter at pleje jobmulighederne i Danmark. Går man derimod efter en karriere inden for en international virksomhed, kan et udlandsophold dog være givende, fremgår det af undersøgelsen.

AC udtrykker i deres rapport, at man bør, inden man beslutter sig for at tage af sted, gøre sig nogle klare overvejelser om, hvad man får ud af et udlandsophold.

I folketinget har man vedtaget, at studerende skal kunne låne op til 100.000 kr. hvis udlandsopholdet koster penge, fortæller Morten Østergaard. Begrundelse er ifølge Morten Østergaard, at udlandsophold er til fordel for danske virksomheder, og derfor også samfundet. Studerende skal bære globaliseringen på deres skuldre, og det skal være med til at skabe konkurrencedygtighed for de danske virksomheder.  Men at skulle bære globaliseringen koster mere end bare indsats. Det kræver et større lån. Derfor er det også vigtigt, rent økonomisk at overveje, om ens studie og jobmuligheder vil have gavn af et udlandsophold.

Jeg var af sted et halvt år til udlandet, og jeg synes ikke, at det giver mig bedre jobmuligheder, fortæller Helle, historiedimittend fra SDU, i rapporten.

Og sådan lyder det for en del af de studerende, der har valgt at tage et udlandsophold. Rapporten fra AC understreger, at selvom et studieophold kan gøre en attraktiv på arbejdsmarkedet, er det langt fra sikkert, at det er tilfældet for flertallet. Så tænk dig om, inden du pakker skolebøger, tøj og solbrillerne i rejsetasken.

 

Læs mere her:
http://www.so.dk/studie/studieliv/ud-i-verden/er-et-udvekslingsophold-kun-godt-for-cv’-et.aspx

Læs interviewet med Morten Østergaard, og regeringens internationaliseringsstrategi her:

http://www.b.dk/politiko/minister-vil-sende-halvdelen-af-de-studerende-til-udlandet-0

Studiestuen er de studerendes stue i centrum af Odense

in Kultur by
Foto: Jens Guldborg.

Vidste du, at du har din helt egen stue i centrum af Odense? Studiestuen i Nedergade er drevet af studerende, for de studerende. Der er billig kaffe, gratis internet og afslappet stemning.

Skrevet af Jens Guldborg

Nogle gange er det bare ikke lige hjemligt nok på læsesalen, og hjemme hos dig selv er der måske lige lidt for hjemligt og for mange overspringshandlinger der lokker. Det kan også være lidt for nederen, at din studiegruppe altid skal hjem til dig og drikke al din kaffe. Hvis det er noget du tænker meget på (måske er det bare mig), så er Studiestuen højst sandsynligt det perfekte sted for dig. Her findes alt hvad en mere eller mindre flittig studerende har brug for. Blandt det vigtigste kan nævnes: kaffe for en flad femmer, gratis internet, afslappet hjemlig stemning og tilbud om kulturelle arrangementer.
Det hele startede på initiativ fra en gruppe studerende, der manglede et sted i Odense midtby, hvor de kunne dyrke det sociale studiemiljø. Derfor oprettede de Studiestuen, som er drevet af studerende, helt på frivillig basis. Formålet er at fremme studiemiljøet i Odense, både på faglig og social vis.
I Studiestuen kan du, udover billig kaffe og the, også købe brugte bøger, både fagbøger og skønlitteratur. Du kan gennem stuens bogreoler også sælge dine egne brugte bøger i kommission. Studiestuen fungerer altså både som bogbutik og café, men bliver ikke mindre hjemlig end, at du selv kan medbringe en madpakke hvis du gerne vil blive hængende hele dagen, eller bare savner kage til kaffen.
I stuen tilbydes der tilmed også kulturelle arrangementer såsom koncerter og forfattermåned i stuen. Sidstnævnte foregår i marts måned og indebærer en række forfatteraftener hvor danske forfattere er inviteret ind i stuen til oplæg og højtlæsning fra deres værker. Så hold øje med denne hyggelige stue i Odense, den er til for dig som studerende.

Studiestuen holder til på Nedergade 12 i Odense centrum. I hverdagene er der åbent fra kl. 10-18 og i weekenden fra kl. 10-16.
Du kan læse mere om Studiestuen og holde øje med arrangementer på hjemmesiden: studiestuen.dk, eller på Facebooksiden: facebook.com/StudieStuen.

Gå til top